Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του πρώην ΟΕΚ - Αναλυτικά παραδείγματα
Σε ισχύ τίθεται η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του πρώην ΟΕΚ, με βάση το άρθρο 55 του Ν. 4053/2014. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη δίνεται η δυνατότητα για έξι μήνες σε 97.000 οικογένειες δανειοληπτών της συγκεκριμένης κατηγορίας, να προσέλθουν σε λίγες μέρες στις τράπεζες από τις οποίες έχουν λάβει το δάνειο και να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμισή του. Βασικός όρος για την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση είναι να μην «έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής» (για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων).

Με την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης του νέου νόμου, σύμφωνα με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου, «ικανοποιείται ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των δικαιούχων να έχουν το δικαίωμα προσαρμογής των δόσεων τους για τα συγκεκριμένα δάνεια, ανάλογα με τις τρέχουσες εισοδηματικές τους ικανότητες, χωρίς να χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου»

Με αφορμή την έναρξη ισχύος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του πρώην ΟΕΚ (του Οργανισμού που έχει συγχωνευτεί στον ΟΑΕΔ από το 2012) η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού παρουσιάζει ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία θα διευκολύνουν τους χιλιάδες ενδιαφερομένους. Από τα παραδείγματα προκύπτουν με σαφήνεια οι σημαντικές μειώσεις οι οποίες επέρχονται επί των δόσεων για όσους δανειολήπτες του πρ. ΟΕΚ κάνουν χρήση της ρύθμισης του νέου νόμου. Κατά μέσο όρο, οι μηνιαίες δόσεις για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση θα μειωθούν από περίπου 40% έως και 90%.

Ενδεικτικός πίνακας παραδειγμάτων νέας ρύθμισης δανείων
πρ. ΟΕΚ
(Σε περίπτωση Δεκαετούς Επιμήκυνσης)


Παραδείγματα
Ανεξόφλητο χρέος μέχρι τον Νοέμβριο του 2014 (προ νέας ρύθμισης)
Μηνιαία δόση (τοκοχρεολυτική) πριν τη νέα ρύθμιση
Μηνιαία δόση με 10ετή επιμήκυνση μετά την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση
Μείωση δόσης με 10ετή επιμήκυνση μετά την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση (%)
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένει 1 έτος για τη λήξη του
12.231 €
1.031 €
104 €
-90%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 2 έτη για τη λήξη του
24.101 €
1.027 €
190 €
-81%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 3 έτη για τη λήξη του
35.620 €
1.022 €
261 €
-74%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 4 έτη για τη λήξη του
57.649 €
1.013 €
374 €
-63%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 5 έτη για τη λήξη του
68.178 €
1.009 €
419 €
-58%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 6 έτη για τη λήξη του
78.396 €
1.005 €
458 €
-54%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 7 έτη για τη λήξη του
88.313 €
1.001 €
492 €
-51%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 8 έτη για τη λήξη του
97.937 €
997 €
522 €
-48%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 9 έτη για τη λήξη του
107.277 €
993 €
549 €
-45%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 10 έτη για τη λήξη του
116.341 €
989 €
572 €
-42%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 11 έτη για τη λήξη του
125.138 €
985 €
594 €
-40%
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 12 έτη για τη λήξη του
133.675 €
981 €
612 €
-38%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου