Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Επιτέλους...κέρδη για τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας
Μετά από αρκετά χρόνια ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας καταγράφει κέρδη στον απολογισμό του. Αν και αυτό ήταν ήδη γνωστό από καιρό, ωστόσο σήμερα επισημοποιήθηκε με μια ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΛΚ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία:

Μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης της 31/12/2013 (σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π) διαπιστώθηκε ότι η Ο.Λ.Κ Α.Ε παρουσιάζει κέρδη χρήσης αξίας 181.847,31 € έναντι της περσινής χρονιάς που η εταιρεία παρουσίαζε ζημίες αξίας 527.054,92 € και μετά από συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις με εξαίρεση τη διαχειριστική χρήση 2008 της οποίας η κερδοφορία οφειλόταν αποκλειστικά σε έκτακτο γεγονός ( απεργιακές κινητοποιήσεις λιμένος Θεσσαλονίκης ).

Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας κατά το κλείσιμο του έτους 2013 παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το έτος 2012 και συγκεκριμένα :

- Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά ποσοστό 15,025%
- Μείωση των εξόδων κατά ποσοστό 28,98% και ειδικότερα των εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας κατά ποσοστό 35,12%
- Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά ποσοστό 12,76%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου