Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΤΑΡ για την κατασκευή αγωγών
Η κοινοπραξία του αγωγού TAP προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή χερσαίων αγωγών.

Το συγκεκριμένο συμβόλαιο δύναται να χωριστεί σε περισσότερα συμβόλαια ανάλογα με τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή περίπου 760 χιλιομέτρων χερσαίου αγωγού, με διάμετρο 48 ιντσών, σε Ελλάδα και Αλβανία.

Οι εταιρείες που καλούνται να υποβάλλουν προσφορές είναι διεθνείς οργανισμοί κατασκευής αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών από τις χώρες υποδοχής του ΤΑΡ.

Τα συμβόλαια αναμένεται να ανατεθούν στο τρίτο τρίμηνο του 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου