Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Σε 4,6 εκ ευρώ ανέρχονται τα χρέη προς τον Δήμο Καβάλας και σε 4,5 στην ΔΕΥΑΚ - Νέο πρόγραμμα για ρύθμιση των οφειλών
Ξεπερνάνε τα 9 εκατομμύρια € οι οφειλές των δημοτών Καβάλας τόσο προς τον δήμο όσο και προς την Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, καθώς η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά γονατίσει τόσο τους απλούς πολίτες όσο και τους επιχειρηματίες-καταστηματάρχες, οι οποίοι αδυνατούν να φανούν συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους (κάτι, άλλωστε, που συμβαίνει σε ολόκληρη την χώρα).

Στο παρελθόν έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετά προγράμματα-ρυθμίσεις για την εξόφληση των χρεών σε δόσεις, τα οποία μπορεί μεν να είχαν κάποιο ποσοστό επιτυχίας χωρίς, ωστόσο, να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους δήμους. Το τελευταίο από αυτά τα προγράμματα παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και ο Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου Αλέξης Βρετός, με αφορμή ένα δελτίο τύπου που απεστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι, με βάση πρόσφατα ψηφισθείσα από την Βουλή τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλου, οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα (όπως η ΔΕΥΑΚ).

Σύμφωνα με την κ. Τσανάκα ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100, ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ. Στην ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν ακόμα και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν σ αυτό το πλαίσιο, οι οφειλές που υπήρχαν πριν από την αρχή του 2010.

Όπως τόνισε η κ Τσανάκα, "πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο έγγραφο που αφορά την διευκόλυνση των πολιτών που έχουν οφειλές προς τους Δήμους, ένα έγγραφο το οποίο θα πρέπει να πληροφορηθούν όλοι οι δημότες. Οι δήμοι, ως γνωστόν, δεν λειτουργούν όπως παλιά. Όσο περνά ο χρόνος μειώνονται τα ποσά της ΣΑΤΑ και οι αυτοτελείς πόροι. Επομένως πρέπει να διεκδικήσουμε τα χρήματα που οφείλονται. Και δεν συζητάμε για τις οφειλές στην ΔΕΥΑΚ, οι οποίες αποτελούν ένα άλλο κεφάλαιο

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης στην ΔΕΥΑΚ είναι μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Τα ποσά είναι πολύ μεγάλα, καθώς αγγίζουν τα 4.500.000. Από αυτά, περίπου τα 2.500.000 είναι οφειλές παλαιοτέρων ετών οι οποίες μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά, με πολύ λίγες πιθανότητες να μπορέσει η ΔΕΥΑΚ να τα εισπράξει, αφού στα παλιά ποσά προστίθενται όλο και περισσότερα καινούργια -κάτι που εμποδίζει τους οφειλέτες να τα πληρώσουν.

Ο Δήμος και η ΔΕΥΑΚ θα επικοινωνήσουμε με τους μεγαλοοφειλέτες, για να μπορέσουν να ειδοποιηθούν ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία της ρύθμισης των χρεών τους."

Από την άλλη ο κ. Βρεττός προσέθεσε στα όσα ανέφερε η κ. Τσανάκα τα εξής:

όσοι επιθυμούν να προβούν σε υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρυθμίσεων θα πρέπει να την υποβάλλουν από την Παρασκευή. Επειδή η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, όσοι έχουν αμφιβολίες για τις οφειλές τους στον Δήμο Καβάλας, ή όποιοι είχαν στο παρελθόν συναλλαγές, να επιβεβαιώσουν ότι αυτές είναι τακτοποιημένες, έτσι ώστε να μην παρέλθει η προθεσμία του ενός μήνα. Από την εμπειρία μου έχω να καταθέσω ότι είναι πάρα πολλοί που έρχονται ειδικά για να πάρουν ή δημοτική ή φορολογική ενημερότητα, και διαπιστώνουν ότι ο ΑΦΜ τους είναι δεσμευμένος από οφειλές του Δήμου (οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 4,6 εκατομμυρίων €).

Αυτή η διευκόλυνση δεν είναι, ουσιαστικά, τίποτα άλλο από την παράταση της ρύθμισης που ίσχυσε μέχρι τον Αύγουστο. Ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα εφόσον υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις στο παρελθόν να μείνουν αυτές που είναι ευνοϊκές. Δίνει επίσης την δυνατότητα και σε παλαιότερες οφειλές που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες πριν από το 2010 να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης.

Τι ισχύει σε πανελλαδικό επίπεδο

1.Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

A. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

B. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμιστούν ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου