Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Τα ελληνικά τερματικά LNG ανάμεσα στις ενεργειακές επενδύσεις 647 εκατ. της Ε.Ε.Η χρηματοδότηση μελετών για τους πλωτούς σταθμούς αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα καθώς και για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης συγκαταλέγονται στα ενεργειακά σχέδια συνολικού ύψους 647 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει η Ε.Ε.
Επίσης, από ελληνικού ενδιαφέροντος έργα ξεχωρίζει και η χρηματοδότηση μελετών για τμήματα της διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας και για το υδροηλεκτρικό έργο αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία.
Πιο αναλυτικά, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν χθες να διατεθεί ποσό ύψους 647 εκατ. ευρώ για βασικές υποδομές υψηλής προτεραιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για έργα φυσικού αερίου στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς και της Κεντροανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενώ οι Βρυξέλες τονίζουν ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα θα θωρακίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα συμβάλουν στην άρση της απομόνωσης των κρατών μελών σε σχέση με τα πανευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Επίσης, θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για την Ενέργεια Eπίτροπος, Γκύντερ Έτινγκερ, δήλωσε σχετικά:
«Χαιρετίζω τη σημερινή απόφαση, η οποία θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε γρήγορα τις υποδομές που απαιτούνται για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η γεωπολιτική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για καλύτερη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. Αυτό έχει ζωτική σημασία και για την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στην καλύτερη τιμή.»
Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί άμεσα ή έμμεσα σε έργα φυσικού αερίου. Εκτός από την κατασκευή νέων αγωγών φυσικού αερίου, τα έργα αυτά περιλαμβάνουν τερματικούς σταθμούς αποστολής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς και στην Κεντροανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Θα συγχρηματοδοτηθούν επίσης καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μια μελέτη σκοπιμότητας για πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, μήκους 700 χλμ., μεταξύ Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου και ένα σχέδιο για ευφυή δίκτυα στα σύνορα Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου (Βόρεια Ιρλανδία).
Από τις 34 επιχορηγήσεις:
- οι 16 αφορούν τον τομέα του φυσικού αερίου και οι 18 τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας•
- οι 28 αφορούν μελέτες, όπως εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (91,4 εκατ. ευρώ)•
- οι 6 αφορούν σχέδια κατασκευής έργων (555,9 εκατ. ευρώ).
Μια σειρά χρηματοδοτούμενων σχεδίων χαρακτηρίστηκαν έργα καίριας σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια της 28ης Μαΐου 2014. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέχει χρηματοδότηση για σχέδια που παρέχουν σαφή οφέλη πέρα από τα εθνικά σύνορα και που δεν είναι εμπορικά βιώσιμα ή οικονομικά προσιτά για τους χρήστες σε ορισμένα κράτη μέλη.
Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια δράση είναι σαφώς προς όφελος της ασφάλειας του εφοδιασμού, ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ή προωθεί εξαιρετικά καινοτόμες λύσεις, ο χρηματοδοτικός αυτός μηχανισμός μπορεί να καλύψει έως και το 75% του κόστους των έργων.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίχθηκε από τη συντονιστική επιτροπή του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Στα τέλη του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει επισήμως τον κατάλογο των προτάσεων που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη - Ενέργεια».
Ιστορικό
Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», διατίθενται κονδύλια ύψους 5,85 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές την περίοδο 2014-2020.
Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση, οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να αφορούν σχέδια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος». Ο πρώτος κατάλογος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2013. Αποτελείται από 248 έργα ενεργειακών υποδομών, τα οποία, όταν ολοκληρωθούν, θα εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, θα ενισχύσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού, θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς και θα προωθήσουν τον ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα θα μειώσουν τις εκπομπές CO2.
Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη - Ενέργεια», υποβλήθηκαν 64 επιλέξιμες προτάσεις για συνολική χρηματοδότηση ύψους 1,370 δισ. ευρώ. Οι προτεινόμενες δράσεις που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση διότι δεν ήταν ακόμη ώριμες τη στιγμή της εκπνοής της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν εκ νέου για χρηματοδότηση κατά την επόμενη πρόσκληση που προγραμματίζεται για το 2015.
Πηγή: energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου