Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Και ο δήμος Καβάλας αποκτά κάδους κομποστοποίησης
Μετά από αρκετούς δήμους της χώρας (μεταξύ αυτών οι δήμοι Παγγαίου και Δράμας), και ο δήμος Καβάλας εντάσσεται στην πιλοτική δράση της οικιακής κομποστοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών. Σύμφωνα με αυτή την δράση, η οποία εντάσσεται στο γενικό σύνολο δραστηριοτήτων της ΔΙΑΑΜΑΘ, η δημοτική αρχή Καβάλας ανακοινώνει ότι -μέσω της ΔΙΑΑΜΑΘ- θα προσφέρει κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε όποιους ενδιαφερθούν να αποστείλουν αίτηση, με σκοπό να τους χρησιμοποιήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο, ώστε να αξιολογηθεί και να γίνει ακόμα καλύτερη η λειτουργία τους.

Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) υλοποιεί το έργο «Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system» – POMIS, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων.

Στο παραπάνω πλαίσιο του έργου POMIS, η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. πραγματοποιεί την πιλοτική δράση της οικιακής κομποστοποίησης στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην πιλοτική δράση της οικιακής κομποστοποίησης, απαραίτητη είναι η αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diaamath.gr, όπου θ’ αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους (οδός, πόλη) και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους, ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή, στο τηλέφωνο: 25310 81400.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα παραλάβουν έναν κάδο οικιακής κομποστοποίησης, ο οποίος είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώμα (όχι σε τσιμέντο ή μπαλκόνι). Η λειτουργία του κάδου οικιακής κομποστοποίησης θα παρακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του.

Η πιλοτική δράση της οικιακής κομποστοποίησης έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της διεργασίας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη λήψη αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις ποσότητες των οργανικών αποβλήτων που παράγονται και τα ποσοστά εκτροπής του οργανικού / βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων.

Τι είναι κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση είναι η ανακύκλωση απλών υπολείμματων τροφών και κήπων και άλλες οργανικών υλών. Ή πιο συγκεκριμένα η ελεγχόμενη αποσύνθεση της οργανικής ύλης από  μικροοργανισμούς κύρια βακτήρια και μύκητες σε φυτόχωμα-όπως προϊόν. Αυτό που αφήνουν πίσω τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί

  • σαν βελτιωτικό χώματος για γλάστρες και τον κήπο
  • για τη μείωση της διάβρωσης,
  • για να καταστείλει την ανάπτυξη ζιζανίων, και
  • για τη βελτίωση της υφής του εδάφους
Με την κομποστοποίηση τα οργανικά υλικά μετατρέπονται σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό, και μπορεί ακόμα και να πουληθεί. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.

Με την κομποστοποίηση δεν στέλνουμε χρήσιμες οργανικές ουσίες σε χώρους υγειονομικής ταφής (που σε πολλές χώρες έχει τεθεί εκτός νόμου στην Ελλάδα σε λίγο θα είναι παρανομές). Επιπλέον, η κομποστοποίηση είναι εύκολη. Κοινά υλικά όπως σύρμα, τούβλα, και κάδοι είναι το μόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσει η λιπασματοποίηση, η οποία μπορεί να γίνει είτε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Η πραγματοποίηση δεν είναι δύσκολο να γίνει. με τακτική ανάμιξη και λίγο νερό μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου