Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Συμμετοχή του δήμου Παγγαίου στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος "Excellence in public sector" στην Τουρκία
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο 25-26 Σεπτεμβρίου 2014 η επίσκεψη αντιπροσωπείας του δήμου Παγγαίου  και της εταιρίας συμβούλων “Οργανοτεχνική’’ ΑΕ στον δήμο Σίλε στη βορειοδυτική Τουρκία. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα"  που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Μαύρη Θάλασσα".

Σκοπός της αποστολής ήταν η συμμετοχή του δήμου Παγγαίου ως επικεφαλής εταίρος στη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκε η πορεία του προγράμματος, καθώς και οι μέθοδοι και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας οργανισμών δημόσιου ενδιαφέροντος. Στο συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από τον δήμο Sile, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το σύνολο των εταίρων.
Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και λειτουργίας του δημοτικού και δημόσιου τομέα μέσω της δημιουργίας διακρατικού δικτύου εμπειρογνωμόνων στους φορείς και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τον λόγο αυτό, κατά την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου, μεταξύ των συμμετεχόντων εκφράστηκε η ικανοποίηση για το γεγονός ότι ανάλογες πρωτοβουλίες ενισχύουν σημαντικά τη διοικητική ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών και ταυτόχρονα συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικοδόμηση επωφελών διακρατικών σχέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράστηκε η πρόθεση και η επιθυμία των εταίρων για διατήρηση και διεύρυνση της συνεργασίας και μετά την ολοκλήρωση του διακρατικού έργου "Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου