Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Κυρήχθηκε έκπτωτος ο ανάδοχος για το γεωθερμικό πεδίο του Νέστου!
Έκπτωτος κηρύχθηκε την Δευτέρα από το ΥΠΕΚΑ ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Νέστου, καθώς η ανάδοχος εταιρεία δεν υπέγραψε την σύμβαση μίσθωσης.

Πιο αναλυτικά, στην απόφαση του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΥΦΑΟΥ Α.Ε», στην οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Δέλτα Ποταμού Nέστου, στερείται το δικαίωμα μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Δέλτα Ποταμού Νέστου, διότι με υπαιτιότητα της δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης.

Παράλληλα επιβάλλεται κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου ποσού πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ, για τη συμμετοχή της εταιρείας στον ανωτέρω διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου