Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Τακτικός έλεγχος για την χορήγηση του διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων για τον Νοέμβριο 2014
Από την Δ/νση Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ο τακτικός έλεγχος για την χορήγηση του διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων για τον μήνα Νοέμβριο 2014.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες φορές προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς τους (πρωτότυπο ή θεωρημένο εντός μηνός) , στην Υπηρεσία μας, στο γραφείο 362.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 03/11/2014 έως και το αργότερο στις 28/11/2014.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει, μπορεί να προσκομίσει την ταυτότητα του ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχοντας και αυτό την δική του Αστυνομική Ταυτότητα μαζί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου