Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη για διμηνίτες υπαλλήλους σε παιδικούς σταθμούς της Καβάλας: Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, λήγει...την Δευτέρα!
Η αλήθεια είναι πως, όταν μας το ανέφεραν για πρώτη φορά, δεν το πιστεύαμε. Όταν το είδαμε και εμείς, όμως, διαπιστώσαμε ότι τα όσα μας είχαν μεταφέρει ήταν πραγματικότητα.

Ο λόγος για μια προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής (δηλ. για τους παιδικούς σταθμούς του δήμου Καβάλας). Σύμφωνα με την προκήρυξη αυτή θα προσληφθούν με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας μέχρι τέλους 2014 εργαζόμενοι των εξής ειδικοτήτων:
  1. ΠΕ Νηπιαγωγών
  2. ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
  3. ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
  4. ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Το ενδιαφέρον, πάντως, με την προκήρυξη αυτή δεν είναι οι ειδικότητες που ζητούνται όσο η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.

Και αυτό διότι, ενώ η προκήρυξη πρωτοκολλήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου (δηλ. προχτές), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ως...το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου (δηλ. ως αύριο)!

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ) είναι το εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
2. Τη με αριθμό 108/2013 απόφαση του ΔΣ Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής
3.Την με αριθμό 1403/11-2-2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   ό τ ι

Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας μέχρι τέλους 2014 των εξής ειδικοτήτων:

1. ΠΕ Νηπιαγωγών
2. ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
3. ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
4. ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν αντίστοιχα πτυχία των παραπάνω ειδικοτήτων
για τις ειδικότητες 1,2 και 3

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 29-9-2014

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας, Αρκαδίου 4.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν ως δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών , όπου απαιτείται
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου