Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

ΕΟΖ, Ebola και χαλαζική προστασία στο περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ
Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα, στην Κομοτηνή το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ. Τα θέματα αυτά είναι τα εξής:

1.  Επερώτηση για την ανάθεση στην εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Ο.Ε σχετικά  με την διερεύνηση σκοπιμότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό δημιουργίας Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) στην περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μιμίδης.

2.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την υλοποίηση του έργου : «Παροχής τροφίμων σε αστέγους και ατόμων που διαβιούν  σε  συνθήκες  στέγης  οι  οποίες  δεν  εξασφαλίζουν  δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής »συνολικού προϋπολογισμού 200.000 €. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης.

3.  Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών εκποίησης ακινήτων, κινητών πραγμάτων και μίσθωσης ακινήτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του Π.Δ.242/1996
Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4.  Έγκριση  Σύναψης  Σύμβασης  μεταφοράς  μαθητών  σε  άγονο  (αδιάθετο)
δρομολόγιο μεταξύ της ΠΑΜΘ και «Ιδιώτη Μεταφορέα»
Εισηγητής Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Αγγελος
Αντωνιάδης .

5.  Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος& Χωρικού Σχεδιασμού κ. Κων/νος Καραμανώλης.

6.  Ορισμός εκπροσώπων  της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα συλλογικά όργανα διοίκησης των παρακάτω Επιχειρήσεων και Νομικών προσώπων της Π.Ε Εβρου :
α). Για τη Γ.Σ /Δ.Σ της Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου «ΑΝΕΕ Α.Ε. » .
β)  Για  τη  Γ.Σ  και  Δ.Σ  της  «  ΔΕΒΖΟΣ  Α.Ε.  » (Διασυνοριακή  Ελεύθερη
Βιομηχανική Ζώνη Οικονομικών Συναλλαγών). γ) Για τη Γ.Σ ΚΕΚ «ΈΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ». δ)Για το Δ.Σ του Δικτύου Αλληλεγγύης Ν. Έβρου
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

7.  Ορισμός εκπροσώπου  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του , στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε » και τον διακριτικό τίτλο «  ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Μ.Θ. Α.Ε»
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης .

8.  Ορισμός εκπροσώπου  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης

9.  Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην  Επιτροπή  Διαχείρισης  Προγράμματος  (Ε.Π.Δ)  Leader  του  Νομού Δράμας, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER).
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης

10. Εγκριση σχεδίου και σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου
100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης,  που αφορά   την υλοποίηση του  έργου: «Κατασκευή δρόμου από Τ. Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Τ. Δ. Περιχώρας (Αμμοχαλικόστρωση – Τεχνικά)», το οποίο   είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακό Σκέλος 20%), έτους 2014.
Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης

11. Έγκριση  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  ή  απ΄ευθείας  ανάθεσης  για  την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας, για αστική ευθύνη για ένα έτος ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.000,00€.
Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης

12. Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού
131.570,53 τ.μ. από το αριθμ. 486 τεμάχιο του Αναδασμού Αβάτου Ν. Ξάνθης. Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης .

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση   περιβαλλοντικών όρων από την Μ Π Ε του έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατία οδού και ειδικότερα το τμήμα  Σμίνθη – Εχίνος (70.1.5)», από την Εγνατία Οδό Α.Ε.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση   περιβαλλοντικών όρων από την Μ Π Ε του έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατία οδού και ειδικότερα το τμήμα    Μελίβοια– Δημάριο- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (70.2.2)», από την Εγνατία Οδό Α.Ε.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης .15. Γνωμοδότηση για την έγκριση   περιβαλλοντικών όρων από την Μ Π Ε του έργου: «Προσθήκη κατ΄ επέκταση του οικοπέδου της υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 Αστέρων ‘’ALEA HOTEL AND SUITES
–Κυπριακή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΕ΄΄ από 261 κλίνες σε 371 κλίνες στην περιοχή Δ.Δ Πρίνου Δ. Θάσου και ενσωμάτωση της άδειας επαναχρησιμοποίησης και
διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην ΑΕΠΟ».
Εισηγητής :  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Σταύρος Τσολάκης .

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων  για  τα  έργα  συντήρησης και  για  τη  λειτουργία  τω Φυσικών Ιχθυοτροφείων Λάφρας και Λαφρούδας και των χερσαίω συνοδών/υποστηρικτικών έργων αυτών, στην περιοχή Ποταμιάς –Μάνδρας το Δ.Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης .

17. Γνωμοδότηση  επί  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπώσεων  (ΜΠΕ)  του έργου: <<Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη>> του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την αναβάθμιση –εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τoυ υφιστάμενου κέντρου εκπομπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ  ΠΑΡΟΧΟΥ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στην θέση «ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ» του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), και του παραρτήματος για το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων της εταιρείας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.872,95 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ.   Κ. Νευροκοπίου (θέση Τσακαλίνα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.
Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), και του παραρτήματος  για  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  Εξορυκτικών  Αποβλήτων  της εταιρείας F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.997,00 τμ, στην περιοχή του T. Κ. Βώλακα (θέση Μιρνότου) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας. Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης

21. Γνωμοδότηση  επί     του  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων     της     ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ απο την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης
20.698,00 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.
Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης

22. Γνωμοδότηση  επί     του  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (Σ.Δ.Α.)     της ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε. απο την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 22.000,05 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Οχυρού (θέση Ελευθεριάδη ) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης

23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,   που αφορά την έρευνα   λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 30.368 τ.μ. της ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ,   στην θέση «Τρείς Οξυές» του αγροκτήματος Δ.Δ. Πύργων, Δήμου Προσοστσάνης, Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής :O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης

24. Εκδοση ψηφίσματος για την επικείμενη αποκρατικοποίηση των Περιφερειακών
Αεροδρομίων.
Εισηγητής: O Eπικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Μ-Θ» Κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης

25. Συζήτηση υπαγωγής της ΑΝ. Μακεδονίας και Θράκης στο Εθνικό πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας.
Εισηγητής :  Ο  Επικεφαλής του  Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Κ. Βασίλειος Τραϊφόρος.

26. Συζήτηση για την ετοιμότητα της περιφέρειας σχετικά με την επιδημία Ebola και με την πιθανή εμφάνιση κρουσμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη.
Εισηγητές :  οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.  Βασίλειος Γαλάνης  &  Ανέστης
Βλαχογιάννης.

27. Πρόταση   ψηφίσματος   για   την   πλήρη   αυτονόμηση   του   Νοσοκομείου Διδυμοτείχου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης καθώς και την πλήρη στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
Εισηγητής :  ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γαλάνης.

28. Συζήτηση «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ » Εισηγητής : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Κ. Χρήστος Τρέλλης .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου